Privaatsuspoliitika

Sellel leheküljel teavitatakse teid meie teenustest kasutatavate isikuandmete kogumisest, kasutamisest ja avalikustamisest ning nende andmetega seotud valikutest.

Me kasutame teie andmeid Teenuse pakkumiseks ja parandamiseks. Teenuse kasutamisega nõustute teabe kogumise ja kasutamisega vastavalt sellele poliitikale. Kui käesolevas privaatsuspoliitikas pole teisiti määratletud, on käesoleval privaatsuspoliitikal kasutatud terminid samad tähendused nagu meie kasutustingimustes, mis on kättesaadavad aadressil https://jutukas24.ee/

Teabe kogumine ja kasutamine

Me kogume mitmesuguseid andmeid, et pakkuda ja parandada meie teenust.

Kogutud andmete liigid

Isikuandmed

Teenuse kasutamisel võime paluda teil anda teile teatavat isikut tuvastavat teavet, mille abil saab teiega kontakteeruda või teid tuvastada ("Isikuandmed"). Meie kogutud andmed on järgmised:

  • E-posti aadress
  • vanus
  • küpsised ja kasutusandmed

Kasutusandmed

Me võime koguda ka teavet teenuse kasutamise ja kasutamise kohta ("Kasutusandmed"). Selle kasutusandmed võivad sisaldada sellist teavet nagu teie arvuti Interneti-protokolli aadress (nt IP-aadress).

Me kasutame küpsiseid.

Küpsised on failid väikese koguse andmetega, mis võivad sisaldada anonüümset unikaalset identifikaatorit. Küpsised saadetakse teie brauserile veebisaidilt ja salvestatakse teie seadmesse.

Te võite oma brauseri juhendamisel keelduda kõikidest küpsistest või küpsise saatmise näitamisest. Kuid kui te küpsiseid ei aktsepteeri, ei pruugi teil olla võimalik kasutada mõnda meie teenuse osi.

Näited küpsisedest, mida me kasutame:

  • Seansi küpsised.
  • Eelistused küpsised. Me kasutame Eelistuste küpsiseid, et meeles pidada oma eelistusi ja erinevaid seadeid.

Andmete kasutamine

Jutukas24 kasutab kogutud andmeid erinevatel eesmärkidel:

  • Teenuse pakkumiseks ja haldamiseks
  • Klienditeeninduse ja -toe pakkumiseks

Andmete turvalisus

Teie andmete turvalisus on meile oluline, kuid pidage meeles, et ükski interneti kaudu edastamise meetodi või elektroonilise salvestamise viis pole 100% turvaline. Kuigi me püüame teie isikuandmete kaitsmiseks kasutada äriliselt vastuvõetavaid vahendeid, ei saa me tagada selle täielikku turvalisust.

Lingid teistele saitidele

Meie teenus võib sisaldada linke teistele saitidele, mida me ei kasuta. Kui klõpsate kolmanda osapoole lingil, suunatakse teid selle kolmanda osapoole saidile. Soovitame teil tungivalt vaadata iga külastatud saidi privaatsuseeskirja.

Me ei kontrolli ega võta endale mingit vastutust kolmandate osapoolte saitide või teenuste sisu, privaatsuseeskirjade ega tavade eest.

Laste privaatsus

Meie teenus ei käsitle alla 18-aastaseid ("lapsi").

Me ei võta teadlikult alla 18-aastastelt isikutelt isikuandmeid. Kui olete vanem või eestkostja ja teate, et teie lapsed on meile andnud isikuandmeid, võtke meiega ühendust. Kui me saame teada, et oleme kogunud isiklikke andmeid lastelt vanemate nõusolekuta kinnitamata, võtavad me meetmeid selle teabe eemaldamiseks meie serveritest.

Võta meiega ühendust

Kui teil on selle privaatsuspoliitika kohta küsimusi, võtke meiega ühendust:

  • E-posti teel: info@jutukas24.ee