Privaatsuspoliitika

Jõustumiskuupäev: 07. oktoober 2018

Jutukas24 haldab https://jutukas24.ee/ veebisaiti (edaspidi "teenus").

Sellel leheküljel teavitatakse teid meie teenustest kasutatavate isikuandmete kogumisest, kasutamisest ja avalikustamisest ning nende andmetega seotud valikutest.

Me kasutame teie andmeid Teenuse pakkumiseks ja parandamiseks. Teenuse kasutamisega nõustute teabe kogumise ja kasutamisega vastavalt sellele poliitikale. Kui käesolevas privaatsuspoliitikas pole teisiti määratletud, on käesoleval privaatsuspoliitikal kasutatud terminid samad tähendused nagu meie kasutustingimustes, mis on kättesaadavad aadressil https://jutukas24.ee/

Teabe kogumine ja kasutamine

Me kogume mitmesuguseid eesmärke, et pakkuda ja parandada meie teenust.

Kogutud andmete liigid

Isikuandmed

Teenuse kasutamisel võime paluda teil anda teile teatavat isikut tuvastavat teavet, mida saab teiega kontakteeruda või tuvastada ("Isikuandmed"). Isikut tuvastav teave võib sisaldada järgmisi, kuid mitte ainult:

 • E-posti aadress
 • ees- ja perekonnanimi
 • aadress, riik, provints, sihtnumber, linn
 • küpsised ja kasutusandmed

Kasutusandmed

Me võime koguda ka teavet teenuse kasutamise ja kasutamise kohta ("Kasutusandmed"). Selle kasutusandmed võivad sisaldada sellist teavet nagu teie arvuti Interneti-protokolli aadress (nt IP-aadress), brauseri tüüp, brauseri versioon, külastatud teenuse leheküljed, külastuse aeg ja kuupäev, nendele lehtedele kulutatud aeg, unikaalne seadme tunnused ja muud diagnostilist teavet.

Jälgimine ja küpsiste andmed

Me kasutame küpsiseid ja sarnaseid jälgimistehnoloogiaid, et jälgida meie Teenuse tegevust ja hoida teatud teavet.

Küpsised on failid väikese koguse andmetega, mis võivad sisaldada anonüümset unikaalset identifikaatorit. Küpsised saadetakse teie brauserile veebisaidilt ja salvestatakse teie seadmesse. Samuti kasutatakse jälgimise tehnoloogiaid majakoneid, silte ja skripte, et koguda ja jälgida teavet ning parandada ja analüüsida meie teenust.

Te võite oma brauseri juhendamisel keelduda kõikidest küpsistest või küpsise saatmise näitamisest. Kuid kui te küpsiseid ei aktsepteeri, ei pruugi teil olla võimalik kasutada mõnda meie Teenuse osi.

Näited küpsisedest, mida me kasutame:

 • Seansi küpsised. Teenuse kasutamiseks käitume seansiküpsis.
 • Eelistused küpsised. Me kasutame Eelistuste küpsiseid, et meeles pidada oma eelistusi ja erinevaid seadeid.
 • Turvakõhised küpsised. Turvalisuse eesmärgil kasutavad turvaküpsid.

Andmete kasutamine

Jutukas24 kasutab kogutud andmeid erinevatel eesmärkidel:

 • Teenuse pakkumiseks ja haldamiseks
 • Teil on võimalik osaleda meie teenuse interaktiivsetes funktsioonides, kui otsustate seda teha
 • Klienditeeninduse ja -toe pakkumiseks
 • Teha analüüsi või saada väärtuslikku teavet, et saaksime teenust parandada
 • Teenuse kasutamise jälgimine
 • Tehniliste probleemide avastamine, vältimine ja nende lahendamine

Andmete ülekandmine

Teie teavet, sealhulgas isikuandmeid, võidakse üle kanda ja hoida arvutitel, mis asuvad teie riigi, provintsi, riigi või muu riigi jurisdiktsiooni väljaspool, kus andmekaitseseadused võivad erineda kui teie jurisdiktsiooni piirkonnad.

Kui asute väljaspool Eestit ja otsustavad meile teavet anda, siis meeles, et me edastame andmeid, sealhulgas isikuandmeid, Eestisse ja töötleme seal.

Teie nõusolek selle privaatsuspoliitikaga, millele järgneb sellise teabe esitamine, tähendab seda, et olete sellega nõus.

Jutukas24 võtab kõik vajalikud meetmed tagamaks, et teie andmeid töödeldakse turvaliselt ja vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale ning teie isikuandmeid ei edastata organisatsioonile või riigile, välja arvatud juhul, kui on olemas piisavad kontrollid, sealhulgas teie andmete ja muu isikuandmete turvalisus.

Andmete avalikustamine

Juriidilised nõuded

Jutukas24 võib avaldada teie isikuandmeid heauskselt, et selline tegevus on vajalik:

 • Juriidilise kohustuse täitmiseks
 • Jutukas24 õiguste ja vara kaitsmiseks ja kaitsmiseks
 • Teenusega seotud võimalike rikkumiste vältimiseks või uurimiseks
 • Teenuse või üldsuse kasutajate isikliku turvalisuse kaitsmiseks
 • Juriidilise vastutuse kaitsmiseks

Andmete turvalisus

Teie andmete turvalisus on meile oluline, kuid pidage meeles, et ükski interneti kaudu edastamise meetod või elektroonilise salvestamise viis pole 100% turvaline. Kuigi me püüame teie isikuandmete kaitsmiseks kasutada äriliselt vastuvõetavaid vahendeid, ei saa me tagada selle täielikku turvalisust.

Teenusepakkujad

Võime palgata kolmandate osapoolte ettevõtteid ja üksikisikuid, et meie teenust ("teenusepakkujad") hõlbustada, et pakkuda meie nimel teenust, teenindada teenuseid või aidata meil analüüsida, kuidas meie teenust kasutatakse.

Neil kolmandatel isikutel on juurdepääs teie isiklikele andmetele ainult nende ülesannete täitmiseks meie nimel ja nad on kohustatud mitte avaldama ega seda muul eesmärgil kasutamast.

Lingid teistele saitidele

Meie teenus võib sisaldada linke teistele saitidele, mida me ei kasuta. Kui klõpsate kolmanda osapoole lingil, suunatakse teid selle kolmanda osapoole saidile. Soovitame teil tungivalt vaadata iga külastatud saidi privaatsuseeskirja.

Me ei kontrolli ega võta endale mingit vastutust kolmandate osapoolte saitide või teenuste sisu, privaatsuseeskirjade ega tavade eest.

Laste privaatsus

Meie teenus ei käsitle alla 18-aastaseid ("lapsi").

Me ei võta teadlikult alla 18-aastastelt isikutelt isikuandmeid. Kui olete vanem või eestkostja ja teate, et teie lapsed on meile andnud isikuandmeid, võtke meiega ühendust. Kui me saame teada, et oleme kogunud isiklikke andmeid lastelt vanemate nõusolekuta kinnitamata, võtavad me meetmeid selle teabe eemaldamiseks meie serveritest.

Selle privaatsuseeskirja muudatused

Võime aeg-ajalt meie privaatsuspoliitikat värskendada. Teatame teile muudatustest, avaldades sellel lehel uut privaatsuspoliitikat.

Enne muudatuse jõustumist teavitame Teid e-kirja ja / või tähelepanuväärset märguannet meie teenistusest ning ajakohastage selle privaatsuspoliitika ülaosas toimivat jõustumiskuupäeva.

Soovitame regulaarselt vaadata seda privaatsuseeskirja mis tahes muudatuste kohta. Selle privaatsuseeskirja muudatused kehtivad, kui need on sellel lehel postitatud.

Võta meiega ühendust

Kui teil on selle privaatsuspoliitika kohta küsimusi, võtke meiega ühendust:

 • E-posti teel: info@jutukas24.ee